Ta kontakt med Finansminister Jonas Sjølie (99589351), eller send en e-post til mbkdomkirkeodden@gmail.com